Veivedlikehold

Vi utfører veivedlikehold for statlige-, kommunale- og private kunder både sommer og vinter.

Dette kan være jobber som kantklipping, kantrensk, kosting, spyling, brøyting og strøing.