Tørrgjødsel

Tørrgjødselspredning er også stort arbeidsområde for LDM AS. Både tallespredning fra gris og ku, og forskjellige typer fjørfegjødsel og industrislam. Til dette bruker vi ei Samson SPE 21 vogn. Dette er ei vogn som er godt egnet til de fleste gjødseltyper og har stor kapasitet.

Vogn og traktor er montert med store hjul for å redusere marktrukket mest mulig.

Hvis ønskelig kan vi også være behjelpelig med lasting med en Volvo hjullaster montert med Twin-hjul.

Vi kan også ta hele jobben med å kjøre ut gjødsla fra fjøset. Enten med spredning direkte eller bortkjøring til mellomlager med traktor og henger, eller containerbiler.

Vi formidler og en del tørrgjødsel gårdbrukere imellom. Primært hønsegjødsel.