Tørrgjødsel

Tørrgjødselspredning er også et stort arbeidsområde for LDM AS. 

Vi sprer talle fra gris og ku , fjørfegjødsel og industrislam med våre 3 tørrgjødselvogner. 

Vi tillbyr også lasting med hjullastere med hjul egnet for åker.

UTSTYR:

Spredning av tørrgjødsel med:

  • Samson FLEX 16.
  • Gøma (Streumaster UW118.)
  • Gøma (Streumaster UW118.)

 

Lasting av tørrgjødsel med:

  • Volvo L60H.
  • Ljungby L9.