Bløtgjødsel

Et av de største arbeidsområdene til LDM AS er håndtering av bløtgjødsel for det meste i form av gris , ku , sau og biorest.

Alle vogner er utstyrt med forskjellige typer selvlastene kraner slik at vi blir fleksible opp i mot kundens behov. 

Vi leverer flytende biorest i fra Ecopro i Skjørdalen på Verdal. Klikk på `salg av gjødsel` for mer info om disse produktene.

Salg av gjødsel

Utstyr

Røring av bløtgjødsel med:

  • Samson RV150 - Hydraulisk drevet    
  • Growi turmix.

 

Utkjøring av gjødsel fra buffercontainer, kumm eller kjeller:

 

  • GØMA GS12       -  12m3 - Vacuum - 
  • GØMA GG12       -  12m3 - Vacuum/sentrifugal - Flowmåler - Bomech 12m. nedfeller
  • GØMA GG18       -  18m3 - Hydraulisk lastekran - Flowmåler - Bomech 15m. nedfeller
  • Samson PG20     -  20m3 - Hydraulisk lastekran - Flowmåler - Bomech 15m. nedfeller
  • Samson PG20     -  20m3 - Hydraulisk lastekran - Flowmåler - Samson 16m. slangebom

 

For transport av bløtgjødsel:

 

  • Volvo FH540 med VMTarm tanksemi    - 33m3

 

For mellomlagring av gjødsel :

 

  • GØMA buffertank   - 85m3