Bløtgjødsel

Et av de store arbeidsområdene til LDM AS er håndtering av bløtgjødsel; røring, transport og spredning. Til dette bruker vi 5 stk gjødselvogner fra 10 til 20 m3 lastekapasitet.

Alle vognene er selvlastende med kran og har meget stor laste- og tømmekapasitet. Vognene er utstyrt med forskjellig spredeutstyr som legger gjødsla ned på bakken. Dette er for å få en best mulig utnyttelse av næringsstoffene i gjødsla. Som en bonus blir luktplagene til omgivelsene betydelig redusert.

Vognene er utstyrt med flowmålere for å sikre en nøyaktig dosering av gjødsla.
Både vogner og traktorer er montert med store hjul for å begrense marktrykket mest mulig.

Alle traktorene er montert med GPS autostyring for nøyaktig spredning.

Tranport av gjødsel utføres med en 33 m3 VM Tarm semitrailer eller med traktor og vogn.

Til opprøring av gjødselkjellere bruker vi en Samson hydraulisk rører. Dette er en kraftig og meget fleksibel rører som klarer de fleste oppgaver. Vi har også en Growi propell på tårn som er godt egnet på kummer.

Vi har også en Gøma 85 m3 buffertank til utleie.

Har du for mye eller for lite gjødsel? Vi kan være behjelpelig med med formidling av gjødsel gårdbrukere imellom. Vi kan også være behjelpelig med å finne lagerplass utenfor spredesesong hvis noen har behov for det.