Gressarbeid

Når vårsesongen for gjødselkjøring er over, er det grasarbeid som står for tur. Her råder vi over slåmaskin, presse, pakker, beitepusser med mere.

I tillegg er vi behjelpelig med f.eks graskjøring og pakking i silo under silolegging i bygda.