Hjullasterarbeid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har hjullastere i flere størrelser og kan løse de fleste serviceoppgaver. Noen av hjullasteren er montert med Twin-hjul. Med denne hjul-utrustningen er lasterene spesielt godt egnet til oppgaver utenfor vei da flyte-evnen og fremkommeligheten er meget god. Lasterene egner seg også meget godt til pakking i plansiloer.
Til lasterene har vi forskjellige front-redskaper for å takle de fleste oppdrag.